UniCloud WAF – Web Application Firewall

 

Šta je UniCloud WAF

Web Application Firewall (WAF) služi za zaštitu web aplikacija (web prezentacije, web shopovi, portali itd.) od različitih vrsta pretnji. Za razliku od klasičnog firewall-a koji može da vrši uopštenu mrežnu zaštitu, Web Application Firewall-ovi vrše specifičnu analizu i specifičnu zaštitu od pretnji koji su usmereni upravo na ranjivosti web aplikacija.

UniCloud WAF usluga omogućava zaštitu web aplikacija koje mogu biti hostovane bilo gde (hosting provajder, kompanijaska mreža itd.) bez potrebe za relokacijom istih i bez potrebe za dodatnim hardverskim ili softverskim resursima. Jednostavnim preusmeravanjem saobraćaja putem konfiguracije DNS-a, UniCloud WAF omogućava odbranu od pretnji i napada koji su usmereni ka web aplikacijama.

 

UniCloud WAF nudi zaštitu od OWASP Top-10 napada, naprednih oblika pretnji i zero day napada. Zaštita se automatski prilagođava stalnoj evoluciji novih oblika pretnji.

 

Opis usluge

Usluga UniCloud WAF obuhvata kompletan servis – obezbeđivanje Web Application Firewall funkcionalnosti sa garancijom dostupnosti servisa. Usluga se sastoji od:

 • Garantovano dostupnog Web Application Firewall servisa
  • Dostupne infrastrukture i servisa
  • Upravljanje servisom
  • Nadgledanje servisa
  • Održavanje servisa
  • Backup mendžment
 • Podrške inicijalnog podešavanja servisa – samog WAF-a, DNS-a, Web aplikacija
 • Pristupa UniCloud WAF portalu za praćenje i upravljanje servisom
 • Tehničke podrške
 • Mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja